PRÁVNÍ SERVIS

  Nabízíme komplexní právní servis pro všechny Vaše realitní potřeby. Ať už prodáváte, pronajímáte, nebo máte specifické požadavky, jsme zde, abychom Vám poskytli právní podporu na míru, a to včetně všech nutných administrativních úkonů:

  • Kupní smlouvy - připravíme a zkontrolujeme veškerou dokumentaci spojenou s prodejem nemovitosti.

  • Advokátní úschova - zajistíme bezpečné uložení peněžních prostředků nebo dokumentů.

  • Budoucí kupní smlouvy a rezervační smlouvy - pomůžeme vám s předem uzavřenými smlouvami a rezervačními dohodami.

  • Předávací protokoly - zajistíme bezproblémový přechod vlastnictví nemovitosti.

  • Smlouvy o věcných břemenech - připravíme smlouvy o věcných břemenech, jako jsou přístupové cesty nebo inženýrské sítě, a také vám pomůžeme s procesem výmazu věcných břemen, pokud je to potřeba.

   

  Kromě toho nabízíme následující služby:

  • Komunikaci s úřady a finančními institucemi na základě plné moci.

  • Legalizaci nezapsaných staveb do katastru nemovitostí.

  • Přípravu a podání žádostí na různé úřady (pozemkové, stavební atd.).

  • Pomoc s vyčíslením zástavních věřitelů.

  Spolupracujeme s odborníky z ověřené právní kanceláře, kteří jsou připraveni Vám poskytnout odbornou pomoc a usnadnit celý proces. S touto podporou můžete mít klid s vědomím, že Vaše realitní záležitosti jsou spravovány kompetentními a zkušenými profesionály.