PRÁVNÍ SERVIS

  Zajišťujeme pro Vás v balíčku při prodeji nebo pronájmu nebo klidně i zvlášť dle potřeb zákazníka na míru a to vč. nutné adminitrativy:

  • Kupní smlouvu

  • Advokátní úschovu

  • Budoucí kupní smlouvu

  • Rezervační smlouvy

  • Předavací protokol

  • Smlouvy o věcném břemeni (přijezdové komunikace, inženýrských síťí

  Dále:

  • Jednání s úřady, bankovními institucemi (na základě plné moci)

  • Legalizace staveb nezapsaných do katastru nemovitostí

  • Žádosti (pozemkové, stavební, aj. Úřady)

  • Žádosti o vyčíslení zástavních věřitelů