GEODETICKÉ PRÁCE

    Poskytujeme širokou škálu geodetických služeb, které pomáhají při řešení různých realitních záležitostí. Zajišťujeme dělení pozemků, zaměření cest, věcných břemen a sítí. Můžeme také upřesnit hranice pozemku, což je zvláště důležité při sporu o vlastnictví nebo při plánování stavebních projektů.

    Dále se zabýváme vytyčováním staveb, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí, jako jsou hospodářské budovy a garáže. Tato služba je zásadní jak pro Vás, tak pro potenciální kupující Vaší nemovitosti. Stavby nezapsané v katastru mohou totiž představovat komplikaci při vyřizování hypotéčních úvěrů.

    Kromě toho provádíme měření a dokumentaci staveb pro účely jejich legalizace. Tato služba zahrnuje přesné zaměření a vykreslení stávajících staveb, což je základem pro jejich zápis do katastru nemovitostí a pro získání potřebných stavebních a územně-plánovacích povolení.